انتشارات

 

انتشارات دبیرخانه جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری در سال 1394

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه خرید کتاب های مذکور با انجمن مدیریت فناوری ایران، واحد جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری با شماره های 88615889 و 88615890 تماس حاصل فرمایید.