فراخوان برگزاري کارگاه آموزشي تدوين اظهارنامه جايزه ملي مديريت فناوري و نوآوري

کارگاه آموزشي تدوين اظهارنامه جايزه ملي مديريت فناوري و نوآوري روز پنج‌شنبه مورخ 23 مهرماه در محل انمجن مديريت فناوري ايران برگزار مي‌گردد. 

کارگاه آموزشي« شبيه‌سازي و تهيه اظهارنامه نظام مديريت فناوري و نوآوري مبتني بر جايزه ملي مديريت فناوري و نوآوري» روز پنجشنبه مورخ 23 مهرماه سال جاري در محل انجمن مديريت فناوري ايران برگزار مي‌گردد. اين کارگاه با محوريت جايگاه اظهارنامه در فرآيند ارزيابي جايزه ملي مديريت فناوري و نوآوري، فرآيند تدوين و نحوه‌ي تکميل اظهارنامه تشکيل مي‌گردد. بنگاه‌هاي متقاضي مي‌توانند براي کسب اطلاعات بيشتر با دبيرخانه جايزه تماس حاصل نمايند.