ارتباط با ما

دبیرخانه جایزه

تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز جنوبی، خیابان سهیل، شماره 9، طبقه 2

تلفن: 88615889 تلفکس: 89780758

انجمن مدیریت فناوری ایران

تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز جنوبی، خیابان سهیل، شماره 9، طبقه 2

تلفن: 88615889 تلفکس: 89780758