تسریع روند حرکت بنگاه‌ها به سمت فناوری و نوآوری

دکتر بهزاد سلطانی، رییس صندوق نوآوری و شکوفایی کشور و رئیس کمیته راهبری جایزه با اشاره به این که در حال حاضر 2/0 درصد از سرانه GDP کشور به حوزه فناوری و نوآوری اختصاص دارد، گفت: این میزان باید در فرصت ده ساله باقی مانده تا رسیدن به افق 1404، به رشدی بیش از 8 درصد برسد که بر این اساس می‌بایست رشد شرکت‌های دانش بنیان 130 برابر شود تا رشد بخش اقتصادی را پاسخ گو باشد.

رییس کمیته راهبری جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری 90هزار بنگاه اقتصادی کشور را موتور محرک اقتصاد دانست و افزود: از میان این 90هزار بنگاه اقتصادی، بالغ بر 2300 شرکت دانش بنیان هستند که با رسیدن این میزان به 10هزار شرکت و زمینه‌سازی‌هایی چون اولویت بخشیدن به صادرات، برندسازی، تحریک بازار داخلی، شبکه سازی و...  باید زمینه تاثیرگذاری فناوری و نوآوری در اقتصاد فراهم شود.

سلطانی افزود: بنا داریم شرکتهای دانش بنیان، شرکتهای مستقر در مراکز رشد و پارکها، شرکتهایی که با ستادهای توسعه فناوری معاونت علمی همکاری دارند و شرکتهای دولتی وزارتخانه ها در این جایزه حضور پیدا کنند تا رتبه واقعی خودشان را بدانند.

وی با بیان اینکه از اول تیرماه سال آینده ثبت نام جایزه دور پنجم آغاز خواهد شد، گفت: ما در مدل مفهومی این جایزه دو بخش اساسی داریم بخش توانمندسازها و بخش نتایج. ۶۰۰ امتیاز برای توانمندسازهای درون شرکت و ۴۰۰ امتیاز برای نتایجی که آن شرکت در حوزه فناوری دارد در نظر گرفته شده است.

وی تأکید کرد: در حوزه توانمندسازها، پیشرانه های فناوری که عبارتست از رهبری و استراتژی فناوری و نوآوری که شرکت در آن استقرار پیدا کرده و همچنین مدیریت منابع فناوری و نوآوری مجموعا به عنوان پیشرانه های مدیریت فناوری ۲۰۰ امتیاز را به خودشان اختصاص داده اند و فرآیندهای توسعه فناوری که شامل هوشمندی و آینده نگاری فناوری، تحقیق و توسعه فناوری و نوآوری، شبکه نوآوری، اکتساب یادگیری و فناوری، تجاری سازی و بهره برداری از فناوری و نوآوری بوده در مجموع ۴۰۰ امتیاز را به خودشان اختصاص داده اند.

سلطانی در پایان خاطرنشان کرد: در صندوق نوآوری و شکوفایی، به توانمندسازی شرکت‌ها توجه جدی شده است و نتایج ارزیابی ها می‌تواند به عنوان یک الگوی مناسب، در مسیر توانمندسازی شرکت‌ها مورد استفاده نهادهایی چون معاونت علمی و فناوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار بگیرد.