بروشور جایزه

متقاضيان شرکت در جايزه ملي مديريت فناوري و نوآوري براي اطلاع از فرايند جايزه، آشنايي با مدل، ارکان جايزه، شرکت‌هاي برتر در سال 95 و همچنين کارگاه‌هاي آموزشي در سطح ارزياب و بنگاه مي‌توانند بروشور جايزه را دريافت نمايند.