برگزاری دوره آموزشی آشنایی با مبانی و مفاهیم مدل جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری

برگزاری دوره آموزشی آشنایی با مبانی و مفاهیم مدل جایزه مدیریت فناوری و نوآوری ویژه ارزیابان سایر جوایز

دوره آموزشی آشنایی با مبانی و مفاهیم مدل جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری ویژه ارزیابان سایر جوایز چهارشنبه مورخ 10 شهریورماه در محل انجمن مدیریت فناوری ایران برگزار می گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر برای ثبت نام در دوره مذکور با دبیرخانه جایزه تماس حاصل فرمایید.

 

ثبت نام