برگزاری کارگاه خودارزیابی و تدوین اظهارنامه جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری

کارگاه آموزشی دو روزه خودارزیابی و تهیه و شبیه‌سازی اظهارنامه جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری 6 و7مهرماه در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور( انجمن مدیریت فناوری ایران) برگزار می‌گردد. این کارگاه که شامل سرفصل‌های یادگیری تکنیک‌های خودارزیابی، فرآیند اجماع و امتیازدهی معیارهای مدل جایزه در روز اول و آشنایی با اظهارنامه و روند تکمیل آن در روز دوم می‌شود، ویژه سازمان‌های متقاضی حضور در این دوره از جایزه می‌باشد. شایان ذکر است بنا بر تصمیم دپارتمان ارزیابی جایزه، معرفی دو یا سه نماینده از سازمان‌ها برای کارگاه مذکور الزامی می‌باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با انجمن مدیریت فناوری ایران واحد دبیرخانه جایزه تماس حاصل فرمایید.