برگزاری دوره آموزشی آشنایی با مبانی و مفاهیم مدل و پرورش ارزیاب جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری

کارگاه آموزشی آشنایی با مبانی و مفاهیم پایه ای مدیریت فناوری و نوآوری، آشنایی با معیارهای مدل و کارگاه تربیت ارزیاب جایزه با محوریت آشنایی با منطق ارزیابی مدل جایزه و ماتریس امتیازدهی رادار 19 و 20 آبانماه در محل مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار می‌گردد. جهت ثبت‌نام در کارگاه و کسب اطلاعات بیشتر با دبیرخانه جایزه به شماره 88615889 و 88615890 داخلی 6 تماس حاصل نمایید. 

ثبت نام