شرکت تعاونی دانش بنیان عصر نانو

رنکینگ در جایزه: توانمندی دو ستاره

 

شرکت تعاونی دانش‌بنیان عصر نانو متشکل از گروهی نخبه دانشگاهی در زمینه‌های داروسازی و شیمی در سال 1389 تاسیس شد. هدف اولیه این شرکت طراحی و توسعه سامانه‌های نوین دارورسان و بکارگیری آنها در فرمولاسیون انواع فرآورده‌های داروئی به منظور بهبود کیفیت و کارائی داروهاست.دانش‌فنی میکرو و نانوانکپسولاسیون مواد موثره و تولید نانوپارتیکل‌های داروئی با قابلیت عبور از انواع غشاءها، یکی از رویکردهای شرکت بوده که به صورت موفق بروی برخی داروها پیاده شده است و در حال حاضر در حال طی کردن مراحل کارآزمائی بالینی می‌باشد. دانش‌فنی فوق در زمینه‌های مختلف داروئی از جمله فرمولاسیون سینگل مولکول‌ها، واکسن‌ها، پپتیدها و پروتئین‌ها، متابولیت‌های اولیه و ثانویه قابل استفاده بوده و توانائی تولید اشکال مختلف جامد و نیمه جامد را دارد.