بروشور آموزش بنگاه

متقاضیان ضمن دریافت بروشور کارگاه‌هاي آموزشي جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری در سال 1396 برای کسب اطلاعات بیشترمی توانند با دبیرخانه جایزه تماس حاصل نمایند.