تشکيل دبيرخانه بخش فاواي جايزه در پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات

با توجه به اينکه فناوري و نوآوري عاملي کليدي در رقابت پذيري شرکت‌هاي فعال در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات محسوب مي‌شود؛ بدين‌منظور تفاهم‌نامه همکاري ميان پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطلاعات (مرکز تحقيقات مخابرات ايران) و انجمن مديريت فناوري ايران براي تشکيل دبيرخانه بخش فاواي جايزه ملي مديريت فناوري و نوآوري در پژوهشگاه منعقد گرديد. براساس اين تفاهم نامه طرفين براي برگزاري جايزه در اين بخش به ويژه بومي‌سازي مدل بلوغ مديريت فناوري و نوآوري با اقتضاعات بخش فاوا و مشارکت در تربيت، پرورش و ارتقاي ارزيابان تخصصي مديريت فناوري و نوآوري در بخش فاوا، همکاري خواهند نمود.

براي اطلاعات بيشتر مي‌توانيد با دبيرخانه جايزه ملي مديريت فناوري و نوآوري به شماره 88754433 و دبيرخانه بخش فاوا به شماره 84977188 تماس حاصل فرماييد.