مراسم اعطای سومین دوره جایزه با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، رییس سازمان انرژی اتمی و معاونین وزارتخانه‌های صنعت، بهداشت، دفاع، علوم و جمعی از فناوران و نوآوران کشور برگزار شد

مراسم اعطای سومین جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، رییس سازمان انرژی اتمی و معاونین وزارتخانه های صنعت، بهداشت، دفاع، علوم و جمعی از فناوران و نوآوران کشور در محل مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما در روز پنج‌شنبه 7 اسفندماه برگزار شد.

مراسم اعطای سومین جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، رییس سازمان انرژی اتمی و معاونین وزارتخانه های صنعت، بهداشت، دفاع، علوم و جمعی از فناوران و نوآوران کشور در محل مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما در روز پنج‌شنبه 7 اسفندماه برگزار شد.

در این مراسم، دکتر الیاسی رییس کمیته اجرایی و ارزیابی جایزه به تشریح مکانیزم های اجرایی جایزه و حجم فعالیت های انجام شده پرداخت و سپس دکتر محمدی رییس کمیته علمی و توسعه جایزه نحوه طراحی و پیاده سازی مدل و نتایج استخراج شده از ارزیابی شرکت ها را توصیف نمود و در نهایت نقشه راه آینده جایزه را در مسیر ایجاد اکوسیستم مناسب برای نوآوری و فناوری کشور ترسیم نمود. پس از آن دکتر منطقی رییس انجمن مدیریت فناوری ایران به توصیف فعالیت های انجمن پرداخت و به بین المللی شدن جایزه در سال آینده اشاره نمود. در ادامه مراسم دکتر سلطانی رییس کمیته راهبری جایزه و رییس صندوق نوآوری و شکوفایی ضمن اشاره به اهمیت فناوری و نوآوری در شکل گیری اقتصاد دانش بنیان به تبیین فعالیت های کلیدی انجام شده و برنامه های آینده جایزه پرداخت. در ادامه این همایش با سه سخنرانی از دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهور؛ دکتر صالحی معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی؛ و دکتر فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ادامه پیدا کرد.

در پایان این همایش، 80 شرکت موفق به دریافت جایزه ملی مدیریت و فناوری در سطوح مختلف شدند، ضمن اینکه در این جایزه نمايندگاني از سه بخش شرکت های هلدینگ فناور، بنگاه‌های صنعتی خدماتی و شرکت‌های نوپای دانش بنیان حضور داشتند. در این دوره موسسه فرهنگی- دیجیتال کلید طلایی جهان معاصر، مرکز توسعه فناوری‌های شیمیایی موفق به دریافت نشان شایستگی دو ستاره شدند. همچنین شرکت تولیدی تحقیقاتی سیناژن، شرکت سوره، سازمان صنایع هوایی، شرکت هواپیماسازی ایران (هسا)، شرکت مهندسی تعمیرات هواپیمایی فارسکوه، صنایع هواپیمایی ایران (صها)، شرکت پشتیبانی و نوسازی بالگردهای ایران (تنها) و صنایع شیمیایی پارچین، هشت بنگاه و هلدینگی هستند که توانستند نشان شایستگی یک ستاره این جایزه ملی را دریافت کنند.