آموزش عرضه محور

اطلاعات شخصیمشخصات شرکت

لیست بیمه شرکت

فیش ثبت نام وجه ثبت نام به شماره حساب 320 8100122075711 شماره کارت 5022-2970-0002-1027 و شبای Ir110570032081012207571101 بانک پاسارگاد به نام انجمن مدیریت فناوری ایران واریز گردد

برای ثبت نام گروهی از طرف سازمان ها با شمارره 02188615890 داخلی 6 تماس حاصل نمایید.

اطلاعات تماس

آدرس

Please type address

پست اکترونیک

info@iramitaward.ir

تلفن

098-21-88615889 098-21-88615890

ارتباط با ما

©2014 iramit, All rights reserved.

طراحی وب سایت و سئو آردین وب